Vedtægter for Jazz i Thy

§ 1. NAVN Foreningens navn er ”JAZZ I THY”. Hjemsted er Thisted Kommune. § 2. FORMÅL Foreningens formål er at udbyde jazzarrangementer for medlemmerne og andre interesserede samt udbrede kendskabet til jazzmusik. § 3. MEDLEMMER Som medlemmer kan optages alle interesserede enkeltpersoner. § 4. GENERALFORSAMLING Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Den […]