Generalforsamling 24. april 2018

Referat fra Generalforsamling for Jazz i Thy den  24.april 2018

Dagorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Evt

 

Ad 1:      Annette Hegnhøj valgt

Ad 2:      Irene Vils valgt

Ad 3:       Bestyrelsens beretning:

 

 1. Aktiviteter: Der blev afholdt 15 arrangementer/koncerter i 2017:

Jesper Thilo All Stars                                                         158 tilhørere

Michael Bladt                                                                         59

Bobo Moreno og Northwest Big Band                            149

Chr. Vuust og Pablo Held                                                    49

Blanco & Negro                                                                   103

Line Mortensen, Hanstholm                                              55

Wild Stompers, frokostjazz                                                52

Bremer & MacCoy, Alivefestival

Kathrine Windfeld Big Band                                             113

Wild Stompers, Stenbjerg                                                   74

Grarup All Stars                                                                   105

Jan Harbeck                                                                            77

Liane Carroll                                                                          116

KutiMangoes                                                                          70

Martin Schack                                                                      107

 

Tilhørere: Til de traditionelle koncerter i Plantagehuset holder tilslutningen til den gode side. Jazzbuffeterne trækker helt klart flere til. Også tilfredsstillende fremmøde til de lidt anderledes arrangementer, som må betragtes som vellykkede.

Gennemsnit: 92 (Traditionelle: 101, andre: 60)

 

 1. Økonomi:

Regnskabet viser et resultat på minus 15.000 kr., hvilket skyldes jubilæumsarrangementet, hvor vi valgte at bruge af vores opsparede midler for at markere de første 10 år i Jazz i Thy.

Kontingenter: Over 200 medlemmer a 150 kr.

Entréer med faste, nedsatte medlemspriser og unge-rabatten virker efter hensigten. Jubilæumskoncerten udløste også flere medlemskaber pga den gratis koncert. Dette gentages derfor i sep. i år.

Da vores deltagelse i Spillestedet Thy holder os økonomisk neutrale i forhold til honorarer og andre musikerudgifter, er vores økonomi bundet op på kontingenter, baromsætning og udgifter til vores egne folk i forbindelse med arrangementerne.

Vi har fortsat et godt samarbejde med Sparekassen Thy, der trykker alt vores materiale.

 1. Fremtid:

Der planlægges 15 arrangementer i 2018 under Spillestedet Thy. Som sagt, er økonomien ændret fundamentalt, da Spillestedet Thy også i 2019 afholder samtlige udgifter og får entreen. Vi kan lave fortjeneste på barsalget. Vi booker uændret, og går lidt friskere ind i arrangementer, vi måske ikke ellers ville lave.

Samarbejdet med Madværkstedet er kommet godt i gang. Vores mange aktiviteter stiller store arbejdsmæssige krav til vores bestyrelsesmedlemmer samt ægtefæller. Kan vi fortsætte – eller skal vi hente bistand fra egne medlemmer eller Spillestedet Thys frivillige?

Tak til bestyrelsen og ægtefæller for arbejdsindsatsen i 2017.

Kommentarer til beretningen:

PR materiale: Skal der laves enkelte plakater i A2 størrelse? Elektroniske plakatsøjler evt. i samarbejde med Spillestedet?

Max på antal billetter i forsalg i Plantagehuset: 120.

Benyttelse af Spillestedets frivillige kan være aktuelt ved koncerter andre steder end Plantagehuset. (eksempelvis: Musikteatret, Teutonersalen).

Evaluering af fællesspisningen inden koncerterne.

Beretningen tages til efterretning.

 

Ad 4:      Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer.

 

Ad 5:       Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad 6:      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. årligt.

Vedtaget.

Ad 7:      3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Hans Henrik Hust, Gunner Roed og Ole Andersen.

Hans Henrik Hust, Ole Andersen og Lars Himmelstrup blev valgt.

Som suppleant valgtes Gunner Roed

Ad 8:     Asger Sylvest Pedersen og Mona Hansen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Ad 9:      Evt.

Der udtrykkes tilfredshed med repertoiret.

Forslag: koncert med vibrafon.

 

Dato: 24.04.2018

 

_________________________                      ___________________________

Irene Vils, referent                                                      Annette Hegnhøj, dirigent